محسن افشانی که چند وقت اخیر همه شاخهای اینستاگرامی را فحش و ناسزا میگفت توسط میلاد حاتمی خفت شد.

 

میلاد حاتمی از او خواست با گفتن “گوه خوردم” از شاخهای اینستا معذرت  خواهی کند. ویدئویی که میلاد حاتمی از این سکانس جنجالی گرفته را میتوانید  در این لینک ببینید.

محسن افشانی توسط میلاد حاتمی دزدیده شد